Parterapi – för känslomässig tillgänglighet och trygghet i relation. Ett av målen för parterapi är att möjliggöra dig som tryggare individ men också er som par med därtill ökat välbefinnande i de sammanhang och den omvärld som föreligger.

 

Genom samskapande och förståelse samt tillgång till de känslor och behov som väcker rädsla, kamp och flyktbeteende kan förändring av relationen och tilltron till varandra förändras. Parterapikonsulterna erbjuder ett tryggt sammanhang i en välkomnande miljö för att prata om de svårigheter och de utmaningar det innebär att vara människa och att leva i relation men också hur det kan bidra till livfullhet och glädje.

För parterapi är EFT (emotionellt fokuserad terapi)  en evidensbaserad metod med starkt vetenskapligt stöd. Den integrerar teorierna om anknytning, humanistiskt och systemisk terapi. Det är de individuella känslorna som uppstår i relation som är i fokus för det parterapeutiska arbetet.

Jag är legitimerad psykoterapeut med ett intresse för att arbeta relationsinriktat som engagerat sedan flera år tillbaka och med det många års erfarenheter av socialt arbete och behandling. Genom kompetensutveckling och erfarenheter finns en gedigen grund och en förståelse för den komplexitet som föreligger, vad som bidrar till svårigheter inom relationer men även vad som möjliggör förändring och skapar trygga och tillitsfulla relationer.

Parterapi möjliggör stabila och hållbara förändringar vilket kräver upp till 8-12 gånger, ibland mer. Var och ens upplevelse, känslor och behov är avgörande och genom ökad förståelse och acceptans för sig själv, varandra och relationen blir förändring möjlig. Grundläggande är att nå varandra och bli mottagen av sin partner. Tillsammans har vi samtal om både det problematiska och det positiva. Fokus för förändring är:

-att hjälpa er återfå/skapa en dialog där var och ens åsikter, känslor och behov får ta plats.

-att hjälpa er återknyta kontakten och samhörigheten, öka förståelsen och förtroligheten i er relation

-att hjälpa er ersätta negativa mönster med positiva och konstruktiva